Jednim klikom

jednim klikom

VAŠE JE SAMO DA POŽELITE DA NAS SLUŠATE!

Predstavljamo Vam veoma jednostavan način slušanja COOL radija - samo jednim klikom preko player-a koji se nalazi na portalu radiostanica.com. Namera nam je da vam što više olakšamo načine slušanja COOL radija. Doboljno je samo da kliknete OVDE.

Ukoliko nemate instaliran odgovarajući dodatak ne možete pristupiti ovom playeru. Način instaliranja dodatka zavisi od internet browser-a koji koristite i verzije operativnog sistema.


 chrome logo

Kako instalirati Windows media player plug-in u Google Chrome?

Ukoliko nemate instaliran Windows media player plug-in u vašem Google Chrome, prilikom posete našeg player-a na bilo kojoj web stranici, pregledač će sam prepoznati da vam nedostaje i zatražiće da ga instalirate na vrhu web stranice (žuta traka). Sledite sledeća uputstva kako treba instalirati Windows Media Player plug-in na vašem Google Chrom pretraživaču:

Za korinsike operativnog sistema Windows XP SP2 (x86, x64), Windows Vista (x86, x64), Windows 7 (x86, x64)

 1. Posetite sledeću stranu: http://www.interoperabilitybridges.com/ChromeWMP/wmpChrome.crx
 2. Ukoliko je potrbno kliknte na dugme Save za ovu datoteku u download traci da biste potvrdili da želite da preuzmete datoteku. Ne brinite - ova datoteka neće naškoditi vašem računaru.
 3. U Google Chrome otvorite prozor sa vašim instaliranim dodacima, tako što ćete posetiti ovaj link chrome://chrome/extensions/ ili ga iskopirajte u adress baru.
 4. Datoteku koju ste skinuli u 2. koraku jednostavno prevucite u prozoru sa dodacima koji se otvorio.
 5. Google Chrome će da vas pita da li želite da dodate Windows Media Player Extensions. Kliknite na dugme Add (Dodaj).
 6. Nakon dodavanja, ukoliko je potrebno omgućite ovaj Plug-in, zatvorite i ponovo pokrenite Google Chrome.

Za korisnike MAC

 1. Posetite sledeću stranu: http://windows.microsoft.com/en-US/windows/windows-media-components-quicktime
 2. Kliknite Free download, da biste instalirali Filip4Mac.
 3. Ukoliko je potrbno kliknte na dugme Save za ovu datoteku u download traci da biste potvrdili da želite da preuzmete datoteku. Ne brinite - ova datoteka neće naškoditi vašem računaru.
 4. Montirajte .dmg datoteku.
 5. Kliknite na Filip4Mac WMV.mpkg.
 6. Pratite uputstva na ekranu da biste završili instaliranje Filip4Mac.
 7. Zatvorite i ponovo pokrenite Google Chrome.
 8. U Google Chrome otvorite prozor sa vašim instaliranim dodacima, tako što ćete posetiti ovaj link chrome://chrome/extensions/ ili ga iskopirajte u adress baru.
 9. Kliknite na Enable (Omogući) za Filip4Mac. Ukoliko imate problema i ne možete da omogućite ovaj plug-in, kliknite na Details (Detalji) u gornjem desnom uglu stranice i kliknite Enable again (Ponovo omogući)

 firefox logo

 Kako instalirati Windows media player plug-in u Firefox-u?

Ukoliko nemate instaliran Windows media player plug-in u vašem Firefox pretraživaču, prilikom posete našeg player-a na bilo kojoj web stranici, pregledač će sam prepoznati da vam nedostaje ovaj plug-in i zatražiće da ga instalirate na vrhu web stranice (žuta traka). Sledite sledeća uputstva kako treba instalirati Windows Media Player plug-in na vašem Firefox pretraživaču:

Za korinsike operativnog sistema Windows XP SP2 (x86, x64), Windows Vista (x86, x64), Windows 7 (x86, x64)

 1. Posetite sledeću stranu: http://interoplabs.blob.core.windows.net/wmpff/wmpfirefoxplugin.exe
 2. Ukoliko je potrbno kliknte na dugme Save za ovu datoteku u download traci da biste potvrdili da želite da preuzmete datoteku. Ne brinite - ova datoteka neće naškoditi vašem računaru.
 3. Nakon skidanja ovog plug-in, pre početka instalacije morate da zatvorite sve web pretraživače na vašem računaru.
 4. Pokrenite datoteku koju ste skinuli u 2. koraku. Instalacija Windows Media Player Firefox plug-in može zahtevati administrativni pristup vašem računaru. Ukoliko je potrebno, prihvatite.
 5. Pratite uputstva na ekranu da biste završili instaliranju ovog plug-in.
 6. Nakon završene instalacije, ponovo pokrenite Firefox.
 7. Proverite da li je omogućen ili onemogućen Windows Media Player Firefox Plug-in. Na vrhu prozora Firefox kliknite na dugme Firefox (Tools (Alatke) za Windows XP), a zatim kliknite na Add-ons (Dodaci). Otvoriće se novi prozor. Kliknite na Plugins panel sa leve strane.
 8. Na listi dodataka pronađite Microsoft Windows Media Player Firefox Plugin. Ukoliko nije omogućen kliknite na dugme Enable (Omogući).

Ukoliko imate pitanja i problema pri konekciji na server ili pri satelitskom prijemunašeg radija možete se obratiti našoj tehničkoj podršci 24 časa dnevno putem e-mail adrese: kontakt@coolradio.rs. U najkraćem mogućem roku rešićemo svaki vaš problem.

image

COOL radio

na radiostanica.com

Slušaj sada